Reglement

4 Dance Studio’s is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan jassen en andere eigendommen van onze bezoekers. Laat geen waardevolle spullen in de garderobe achter. Indien gewenst en mogelijk kan er gratis gebruik worden gemaakt van de kluisjes. Bij verlies van de sleutel wordt er € 5,- kosten in rekening gebracht. 

4 Dance Studio’s is niet aansprakelijk voor verwondingen, blessures e.d. die bezoekers van onze dansschool oplopen tijdens, voor of na de danslessen. 

Ten alle tijden verwachten wij dat alle aanwezigen binnen de dansschool elkaar met respect en vanuit positieve normen en waarden handelen. Indien er door 4 Dance Studio’s wordt bevonden dat dit niet voldoende wordt nageleefd zal hierin een passende sanctie worden opgelegd met in het meest extreme geval, een opzegging van het lidmaatschap.  

Bij bezetting van de receptie door(aangewezen) personeel van 4 Dance Studio’s, kan er gebruik worden gemaakt van de verkoop van consumpties. 

Administratief:
Bij verhuizing wordt u verzocht uw nieuwe adres aan de administratie door te geven. Tevens wordt u verzocht bij wijziging van uw telefoonnummer of e-mailadres dit eveneens te melden. 

Betaling:
De betaling vindt plaats aan het begin van een lesperiode. Voor nieuwe leden geldt éénmalig € 5,- inschrijfkosten. Stroomt u niet aan het begin van de periode in, dan wordt uw lesgeld pro rata berekend van het moment dat u start. Landelijke vakantieperiodes worden niet meegerekend in de betalingsperiode. U kunt het lesgeld contant of via pin aan de balie voldoen, indien gewenst kunt u het totaalbedrag overmaken naar NL85INGB0007075028 t.n.v. 4Dance Studio’s o.v.v. naam cursist en lesgroep(en).Vindt de betaling plaats buiten de gestelde termijn, zullen er € 5, administratiekosten in rekening worden gebracht. Uw leskaart is uw betaal bewijs. Deze is alleen geldig binnen de op de kaart aangegeven periode. De leskaart is niet overdraagbaar.
Kortingen:
1e les: 0% korting, dit betreft de duurste les
2e les: 25% korting
3e of meer les: 50% korting
€ 5,- extra korting bij meerdere gezinsleden 

Lesuitval of verhindering:
4 Dance Studio’s heeft het recht een les te laten vervallen. Ten alle tijden zal er naar worden gestreefd om alle lessen wekelijks door te laten. Alleen bij hele bijzondere omstandigheden zoals weercode rood of geen vervanging bij ziekte, blessure of persoonlijke omstandigheden zal dit plaatsvinden en heeft de leerling recht om de gemiste les in dezelfde periode in 1 van de andere vaste aangeboden lessen dit in te halen.
Bij opkomst van 3 of minder leerlingen zal de les komen te vervallen of indien mogelijk worden samengevoegd met een andere les. Wij verzoeken u dan ook om bij bekendheid van afwezigheid dit ruim van tevoren te melden bij de betreffende docent.
Er is geen recht op restitutie van het lesgeld bij uitval of verhindering mits dit meer dan 2 keer op initiatief en door reden vanuit 4 Dance Studio’s heeft plaatsgevonden. In geval van zwangerschap, verhuizing, ziekte of ernstige blessure verzoeken wij u om contact op te nemen met Syl. 

Bij betreding van de dansstudio’s:
Bij elke soort les verwachten wij kleding die aansluit bij de dansstijl waarbij voldoende bewegingsruimte is. Vooral bij klassiek verwachten wij dat de leerlingen komen in kleding die hiervoor geschikt is zodat de docent o.a. de juiste houding en spierspanningen kan waarnemen. Ook het haar graag vast zodat daar geen last van is.  

Het niet toegestaan om tassen, jassen, telefoons (uitzondering evt. noodoproepen) of andere bezittingen mee te nemen in de danszaal. Indien gewenst kan er gebruik gemaakt worden van de gratis kluisjes.
Er is alleen toegang tot de studio’s met daarvoor geschikt dansschoenen en geen horloges, grote oorbellen of andere grote sieraden. In de studio’s mag alleen water of sportdrank worden genuttigd. Eten (met name kauwgom) is in de danszalen strikt verboden.  

Choreografieën en lesstof:
De lesstof en choreografieën van 4 Dance Studio’s mogen uitsluitend gebruikt worden door docenten van, met goedkeuring van of door leerlingen in opdracht van 4 Dance Studio’s. Bij plaatsing op social media dient er toestemming te worden gevraagd aan de betreffende docent en groepsleden.  

Wet AVG
Heeft u er bezwaar tegen dat u en/of uw kind eventueel op foto en/of filmbeeld  wordt gepubliceerd? Dan verzoeken wij u dit aan te geven bij Sylvia of Nina. Zonder melding hiervan gaat u er mee akkoord dat u en/of uw kind mogelijk op social media of ander beeldmateriaal kan mag worden vertoond tijdens onze lessen en/of evenementen.  

Opzeggen lidmaatschap:
Een opzegging dient minimaal 4 weken voor het begin van de nieuwe lesperiode te worden gemeld via info@4dancestudios.nl Bij het niet tijdig doorgeven van een opzegging, is je plaats in de les gereserveerd en zijn wij genoodzaakt om een bedrag voor de gereserveerde lessen in rekening te brengen.
Bij tussentijdse opzegging is er geen recht op restitutie. In geval van zwangerschap, verhuizing,  ziekte of ernstige blessure verzoeken wij u om contact op te nemen met Syl.  

Roken:
Het is verboden om waar dan ook binnen de dansschool te roken. U kunt buiten op de parkeerplaats, bij de hiervoor bestemde asbak, roken. 

Vervoer/parkeerbeleid:
Vanuit instructies van onze gemeente geldt een strikt parkeerbeleid. Fietsen kunnen gestald worden in de fietsenrekken bij de ingang van de studio Als u met de auto iemand komt afzetten kunt u gebruik maken van de “kiss&ride” parkeerplaatsen bij de ingang van de studio. Voor lang parkeren verzoeken wij u gebruik te maken van de parkeergelegenheid aan de zij- en achterkant van de dansschool op de Industrieweg. Het is niet toegestaan om te parkeren bij onze naastgelegen gebouwen/winkels. 

Reacties zijn gesloten.